MODEL: HCS-2000

 

尺寸:   裸机芯(没有PWB):D126.8 X W138.2 X H31.2mm
    机芯组件(有PWB):D126.8 X W138.2 X H31.2mm
             
主要部品:          
光頭:   JVC OPTIMA系列          
主軸馬達: 待定  
加載+進給馬達: 待定  
伺服方案:  松下方案      
             
             
抗振性能: 待確認        
    待確認        
             
温度性能:          
  工作温度範圍 -30 to +85°C      
  保存温度範圍 -40 to +90°C      
             
支持的接口          
  媒体 CD-ROM; CD-R; CD-RW (12cm only)   
  格式 CD-DA; CD TEXT; MP3; WMA